SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Bogusław Dunaj
2. Maciej Eder

3. Włodzimierz Gruszczyński
4. Aleksandra Janowska
5. Krystyna Kleszczowa
6. Tomasz Mika (przewodniczący)
7. Rafał Molencki
8. Magdalena Pastuchowa (wiceprzewodnicząca)
9. Artur Rejter
10. Piotr Sobotka

Współpracownicy

1. Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński

2. Renata Bronikowska, Instytut Języka Polskiego PAN

3. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

4. Anna Cichosz, Uniwersytet Łódzki

5. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

6. Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski

7. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

8. Agata Kwaśnicka-Janowicz, Uniwersytet Jagielloński

9. Mariusz Leńczuk, Instytut Języka Polskiego PAN

10. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11. Dorota Masłej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sekretarz)

12. Marek Majer, Uniwersytet Łódzki

13. Marek Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14. Joanna Przyklenk, Uniwersytet Śląski

15. Michał Rzepiela, Instytut Języka Polskiego PAN

16. Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

17. Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski

18. Anna Wojtyś, Uniwersytet Warszawski

19. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński

20. Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki

21. Rafał Zarębski, Uniwersytet Łódzki

22. Olga Ziółkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu