SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Krystyna Kleszczowa

2. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

3. Tomasz Mika

4. Rafał Molencki

5. Magdalena Pastuchowa

6. Adam Przepiórkowski

7. Renata Przybylska

8. Piotr Stalmaszczyk (przewodniczący)

9. Krystyna Waszakowa

10. Jacek Witkoś