SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023


Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Halina Kurek
2. Renata Przybylska
3. Artur Rejter (przewodniczący)
4. Anna Tyrpa
5. Jadwiga Waniakowa


Współpracownicy

1. prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
2. dr hab., prof. IJP PAN Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN (wiceprzewodnicząca)
3. prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku
5. dr hab., prof. UMCS Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. prof. dr hab. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
7. dr hab., prof. UŁ Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
8. dr hab., prof. IJP PAN Halszka Górny, Instytut Języka Polskiego PAN (sekretarz)
9. dr hab., prof. UAM Magdalena Graf, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
10. dr Tomasz Jelonek, Uniwersytet Jagielloński
11. dr Beata Kiszka-Pytel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12. prof. dr hab. Michał Kondratiuk, Uniwersytet w Białymstoku
13. prof. dr hab. Czesław Kosyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
14. dr Romana Łobodzińska, Uniwersytet Wrocławski
15. prof. dr hab. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
16. dr Radosław Marcinkiewicz, Uniwersytet Opolski
17. dr hab., prof. UWM Iza Matusiak-Kempa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
18. prof. dr hab. Robert Mrózek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
19. dr hab., prof. URz Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski
20. dr hab. prof. URz Ewa Oronowicz-Kida, Uniwersytet Rzeszowski
21. dr hab. Anna Piechnik, Uniwersytet Jagielloński
22. prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
23. dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
24. prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
25. prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
26. dr hab., prof. UMCS Adam Siwiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
27. dr hab., prof. UŁ Katarzyna Sicińska, Uniwersytet Łódzki
28. prof. dr hab. Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
29. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego PAN
30. dr hab., prof. IŚ Stanisława Sochacka, Instytut Śląski w Opolu
31. dr hab., prof. UWM Wanda Szulowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
32. prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki
33. prof. dr hab. Bogdan Walczak, Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
34. prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
35. dr hab., prof. UŁ Rafał Zarębski, Uniwersytet Łódzki
36. dr Beata Ziajka, Uniwersytet Jagielloński
37. dr hab., prof. UP Ewa Zmuda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Skład osobowy Sekcji Onomastycznej KJ PAN w kadencji 2015-2019