SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Zofia Berdychowska

2. Magdalena Danielewiczowa (przewodnicząca)

3. Adam Dobaczewski

4. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

5. Maciej Grochowski

6. Romuald Huszcza

7. Dorota Kruk

8. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

9. Anna Pajdzińska

10. Piotr Sobotka

Współpracownicy

1. Jolanta Chojak, prof. UW

2. Adam Dobaczewski, prof. UMK
3. Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (UKSW)

4. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (UW)
5. Ewa Drzazgowska (UW)
6. Izabela Duraj-Nowosielska (UMK)

7. Renata Grzegorczykowa (emer. UW)

8. Ewa Jędrzejko (UŚ)

9. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)

10. Tomasz Nowak (UŚ)
11. Magdalena Pastuchowa, prof UŚ

12. Marzena Stępień (UW)

13. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW

14. Ewa Willim, prof. UJ

15. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

16. Zofia Zaron, prof. UW

17. Joanna Zaucha (UKSW)

 

Skład osobowy Sekcji Teorii Języka KJ PAN w kadencji 2015-2019