SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Halina Kurek
2. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

3. Halina Pelcowa (wiceprzewodnicząca)
4. Anna Piotrowicz
5. Maciej Rak
6
. Janusz Rieger
7. Anna Tyrpa (przewodnicząca)
8. Jadwiga Waniakowa
9. Małgorzata Witaszek-Samborska

 

Współpracownicy

1. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (em.)

2. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. Monika Buława, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
4. Zofia Cygal-Krupa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

5. Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

6. Bożena Cząstka-Szymon, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach (em.)
7. Artur Czesak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

8. Ewa Dzięgiel, Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie
9. Renata Dźwigoł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku (prof. senior)

11. Lyubov Frolyak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12.Beata Gala-Milczarek, Uniwersytet Łódzki
13. Zygmunt Gałecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

14. Ewa Golachowska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
15. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski
16. Ewelina Grześkiewicz, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
17. Ilona Gumowska-Grochot, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

19. Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki
20. Tomasz Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
21. Krzysztof Kołatka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
22. Katarzyna Konczewska, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

23. Anna Kostecka-Sadowa, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
24. Zofia Kubiszyn-Mędrala, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25. Renata Kucharzyk, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

26. Tomasz Kurdyła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
27. Agata Kwaśnicka-Janowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
28. Janina Labocha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29. Zenon Leszczyński, Uniwersytet w Białymstoku (em.)

30. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie (em.)

31. Ewa Masłowska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

32. Jan Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (em.)
33. Iwona Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

34. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

35. Grażyna Olszaniec, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

36. Maria Pająkowska-Kensik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

37. Anna Piechnik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

38. Emil Popławski, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (sekretarz)
39 Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski

40. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (em.)
41. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
42. Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

43. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

44. Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
45. Elżbieta Smułkowa, Uniwersytet Warszawski (em.)

46. Katarzyna Sobolewska, Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie
47. Helena Synowiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

48. Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
49. Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
50. Agnieszka Wełpa-Siudek, Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie
51. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Uniwersytet Warszawski

52. Jadwiga Wronicz, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (em.)

53. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski
54. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski
55. Beata Ziajka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

56. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
57. Lech Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

58. Jadwiga Zieniukowa, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie (em.)

 

Skład osobowy Sekcji Dialektologicznej KJ PAN w kadencji 2015-2019