SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

 1. Wojciech Chlebda

2. Adam Dobaczewski
3. Renata Grzegorczykowa
4. Anna Pajdzińska
5. Anna Piotrowicz
6. Renata Przybylska
7. Maciej Rak 
8. Anna Tyrpa
9. Małgorzata Witaszek-Samborska

 

Współpracownicy:
1. Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
3. Mirosława Hordy, Uniwersytet Szczeciński
4. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński
5. Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
6. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
7. Ewa Kozioł-Chrzanowska, Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie
8. Anna Krzyżanowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9. Jarosław Liberek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. Magdalena Lipińska, Uniwersytet Łódzki
11. Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
12. Piotr Műldner-Nieckowski, Uniweryte Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Alicja Nowakowska, Uniwersytet Wrocławski
14. Beata Nowakowska, Instytut Języka Polskiego w Warszawie
15. Dorota Piekarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
16. Agnieszka Piela, Uniwersytet Śląski
17. Emil Popławski, Instytut Języka Polskiego w Krakowie
18. Joanna Porawska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
19. Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski
20. Magdalena Puda-Blokesz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
21. Monika Sułkowska, Uniwersytet Śląski
22. Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski
23. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
24. Agnieszka Wełpa-Siudek, Instytut Języka Polskiego w Krakowie
25. Grażyna Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
26. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

Skład osobowy Sekcji Frazeologicznej KJ PAN w kadencji 2015-2019