SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Maciej Eder
2. Włodzimierz Gruszczyński

3. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

4. Krzysztof Nowak
5. Maciej Piasecki
6. Adam Przepiórkowski (przewodniczący)

7. Jacek Witkoś
8. Piotr Żmigrodzki 

 

 Współpracownicy
1. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
2. Łucja Biel, Uniwersytet Warszawski
3. Anna Czelakowska, Instytut Języka Polskiego PAN
4. Monika Czerepowicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
6. Milena Hebal-Jezierska, Uniwersytet Warszawski
7. Maciej Karpiński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Witold Kieraś, Instytut Podstaw Informatyki PAN
9. Katarzyna Klessa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. Ewa Kozioł-Chrzanowska, Instytut Języka Polskiego PAN
11. Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
12. Maciej Ogrodniczuk, Instytut Podstaw Informatyki PAN (sekretarz)
13. Piotr Pęzik, Uniwersytet Łódzki
14. Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN
15. Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
16. Marcin Woliński, Instytut Podstaw Informatyki PAN
17. Beata Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
18. Monika Zaśko-Zielińska, Uniwersytet Wrocławski