SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Wojciech Chlebda

2. Katarzyna Kłosińska
3. Halina Kurek
4. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (przewodnicząca)
5. Anna Pajdzińska
6. Halina Pelc
7. Maciej Rak 
8. Teresa Tomaszkiewicz
9. Anna Tyrpa
10. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Współpracownicy z KJ PAN:
1. Renata Grzegorczykowa
2. Renata Przybylska
3. Jadwiga Waniakowa
4. Krystyna Waszakowa

Współpracownicy spoza KJ PAN:

1. Maciej Abramowicz, Uniwersytet Warszawski

2. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Akademia Umiejętności

3. Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Ewa Białek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
5. Agata Bielak, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
6. Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski
7. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Uniwersytet Wrocławski
8. Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski
9. Renata Dźwigoł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
10. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
11. Dorota Filar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12. Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
13. Iliana Genew-Puhalewa, Uniwersytet Warszawski
14. Zbigniew Greń, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
15. Tomasz Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16. Anna Kaczan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
17. Jan Kajfosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
18. Jan Kamieniecki, Uniwersytet Wrocławski
19. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
20. Irina Lappo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
21. Przemysław Łozowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
22. Marzena Marczewska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
23. Ewa Masłowska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
24. Agnieszka Mikołajczuk, Uniwersytet Warszawski
25. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski w Katowicach
26. Iwona Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
27. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
28. Dorota Pazio-Wlazłowska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
29. Anna Piechnik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
30. Dorota Piekarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
31. Emil Popławski, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
32. Joanna Porawska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
33. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski
34. Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
35. Petar Sotirov, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
36. Roch Sulima, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski
37. Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (sekretarz)
38. Przemysław Wilk, Uniwersytet Opolski
39. Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

40. Krzysztof Wrocławski, Uniwersytet Warszawski

41. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

42. Tadeusz Zgółka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

43. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
44. Beata Żywicka, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Skład osobowy Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN w kadencji 2015-2019