Prezydium
Komitetu Językoznawstwa PAN
informuje o otwarciu 7. edycji konkursu na

Nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN
za wybitne osiągnięcie naukowe
z zakresu językoznawstwa

 

Przedmiotem konkursu są pierwsze wydania prac naukowych z zakresu językoznawstwa opublikowane w roku 2023 oraz osiągnięcia w zakresie wytworzenia zasobów lub narzędzi językowych (np. słowniki, korpusy, bazy danych, przeszukiwalne edycje źródeł). Nagroda przyznawana jest przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła w składzie:

1. prof. dr hab. Zofia Berdychowska
2. dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW 
3. prof. dr hab. Maciej Rak (przewodniczący)
4. prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
5. prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydatów do nagrody (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) zamieszczone są poniżej. Osobą przyjmującą zgłoszenia kandydatur jest sekretarz Komitetu dr Dorota Kruk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wersję elektroniczną dokumentów (formularz zgłoszeniowy oraz klauzula zgody) powinny być przesłane na adres e-mail sekretarz KJ PAN. Oryginały dokumentów należy przesyłać pod adresem:

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Komitet Językoznawstwa
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie "Nagroda Komitetu Językoznawstwa")

 
 Kapituła występuje do autora (autorów) zgłoszonej pracy z informacją o otrzymanym wniosku, może też poprosić
o dostarczenie danej pracy w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) lub elektronicznej.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 lipca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy
Klauzula zgody na przetwarzanie danych
Regulamin Nagrody KJ PAN