Nagroda KJ PAN. Edycja 5. (2022)

 

Piąta edycja konkursu Komitetu Językoznawstwa PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Zgłoszone prace oceniała kapituła konkursu w składzie: prof. dr hab. Romuald Huszcza, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca) oraz prof. dr hab. Anna Tyrpa.

Nagrodę KJ PAN za wybitne osiągniecie naukowe w zakresie językoznawstwa przyznano następującym pracom:

  • w kategorii indywidualnej: dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK, Chcąc nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących, Toruń 2021

  • w kategorii zespołowej: dr hab. Maciej Piasecki (wraz z zespołem), PLWORDNET SŁOWOSIEĆ wielka sieć wyrazów”

 Nagroda KJ PAN. Edycja 4. (2021)

 

Czwarta edycja konkursu Komitetu Językoznawstwa PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Zgłoszone prace oceniała kapituła konkursu w składzie: prof. dr hab. Romuald Huszcza,
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca)
oraz prof. dr hab. Anna Tyrpa.

Nagrodę KJ PAN za wybitne osiągniecie naukowe w zakresie językoznawstwa przyznano następującym pracom:

  • w kategorii indywidualnej: prof. dr hab. Marek Łaziński, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
    (monografia dostępna jest na stronie: https://www.bijp.uw.edu.pl/files/Lazinski2020.pdf)

  • w kategorii zespołowej: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (wraz z zespołem), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku
    (słownik dostępny jest na stronie: https://sxvii.pl/)

W tegorocznej edycji do Nagrody KJ PAN nominowani byli również:

(1) dr Krzysztof Kołatka, Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020

(2) dr hab. Michał Németh, prof. UJ,  Middle Western Karaim. A critical edition and linguistic analysis of pre-19 th -century Karaim interpretations of Hebrew piyyutim, Brill, Leiden-Boston 2020

(3) prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020

(4) dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ, My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2020

(5) dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ, Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020

(6) dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ, Nazwy geograficzne w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku – analiza i słownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

 

Podczas zdalnego posiedzenia plenarnego Komitetu Językoznawstwa PAN, które odbyło się 29 listopada, Laureaci nagrody wygłosili referaty dotyczące uhonorowanych prac:

  • Zespół opracowujący Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego (IJP PAN)Barokowa polszczyzna w internecie. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku
  • Prof. dr hab. Marek Łaziński (UW)Aspekt czasownika: całkiem zwyczajna kategoria gramatyczna

 

Nagroda KJ PAN. Edycja 3. (2020)

 

Trzecia edycja konkursu KJ PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Kapituła konkursu w składzie: prof. dr hab. Romuald Huszcza, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (przewodnicząca), prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Renata Przybylska oraz prof. dr hab. Anna Tyrpa, oceniała w tej edycji zgłoszone monografie naukowe wydane w roku 2019.

Zdecydowano o przyznaniu nagrody KJ PAN następującym pracom:

(1) Józef Kąś (UJ), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. IX - XII, Małopolskie Centrum Kultury SokółNowy Sącz,2019
(prace indywidualne)

(2) Jerzy Bartmiński (red.), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (z-ca red.),Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny: cz. 3. Kwiaty, cz. 4. Zioła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
(prace zespołowe)

Podczas zdalnego posiedzenia plenarnego Komitetu Językoznawstwa PAN, które odbyło się 30 listopada, Laureaci nagrody wygłosili referaty dotyczące uhonorowanych prac:

(1) Prof. dr hab. Józef KąśIlustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej 
prezentacja
(2) Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (w imieniu zespołu autorów): O metodologii Słownika stereotypów  i symboli ludowych
prezentacja

 

 Nagroda KJ PAN. Edycja 2. (2019)

 

Druga edycja konkursu KJ PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Kapituła konkursu w składzie: (1) prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca), (2) prof. dr hab. Romuald Huszcza, (3) prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, (4) prof. dr hab. Rafał Molencki oraz (5) prof. dr hab. Anna Tyrpa, oceniała w tej edycji zgłoszone monografie naukowe wydane w roku 2018.

Zdecydowano o przyznaniu nagrody KJ PAN następującym pracom:

(1) Agata Kwaśnicka-Janowicz, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Wydawnictwo Lexis, Kraków 2018 (prace indywidualne)
(2) Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018 (prace zbiorowe) - wersja elektroniczna monografii

Wręcznie dyplomów honorowych odbyło się na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu plenarnym KJ PAN, które odbyło się 18 listopada br. Nagrodę wręczył Wiceprezes PAN Profesor Stanisław Filipowicz. Laureaci konkursu mogli w czasie posiedzenia przybliżyć wyniki swoich badań. Członkowie KJ PAN oraz przybyli goście wysłuchali następujących referatów:

(1) dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz„Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)”
– językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej 
skrót
(2) dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena PokrzyńskaSytuacja socjolingwistyczna w środowiskach polskich na Bukowinie skrót

20191118 130551
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Helena Krasowska, przewodniczący KJ PAN prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca kapituły konkursu), dr Magdalena Pokrzyńska, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz.