70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN. Osiągnięcia, kontynuacje, perspektywy polskiej lingwistyki
                                                       6–7 czerwca 2022 r.
                                                        

Do zadań Komitetu Językoznawstwa PAN należy m.in. inicjowanie, opiniowanie i koordynowanie działań językoznawczych w Polsce. Od utworzenia KJ PAN mija 70 lat. Z tej okazji KJ PAN zaproponował polskiemu środowisku lingwistycznemu spotkanie naukowe w postaci dwudniowej konferencji, która odbyła się w Krakowie w dniach 6–7 czerwca 2022 r., jednocześnie była to wyjazdowa sesja KJ PAN. Badacze zaproszeni do wygłoszenia referatów reprezentują różne pokolenia (w sensie metrykalnym), różne metodologie i perspektywy opisu, różne spojrzenia na język, różne ośrodki naukowe. Takie też jest polskie językoznawstwo. Referaty skupiały się na osiągnięciach, kontynuacjach i perspektywach polskiej lingwistyki. Było tu więc miejsce i na podsumowanie, i na zarysowanie tła, wreszcie na zapowiedź nowych badań. Wierzymy, że opinie wygłoszone w referatach i w dyskusji pokazały potencjał polskiego językoznawstwa.

PATRONAT
        JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popieluj_logo.png
            Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyńskipan_logo.png
      
INSTYTUTCJE

Konferencja organizowana przez Wydział Polonistyki i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Maciej Rak (Wydział Polonistyki UJ)
dr Tomasz Jelonek (Wydział Polonistyki UJ)
dr Mateusz Kłagisz (Wydział Filologiczny UJ)
dr Ilona Kulak (Wydział Polonistyki UJ)

Prowadzenie strony oraz pomoc w rozliczaniu:
sekretarz KJ dr Dorota Kruk