Komitet Językoznawstwa PAN, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec bezprawnego aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, popiera ,,Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją na Ukrainę” z dnia 24 lutego 2022 roku (tekst oświadczenia)

 

Nagroda Komitetu Językoznawstwa 2022

 

Piąta edycja konkursu Komitetu Językoznawstwa PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Zgłoszone prace oceniała kapituła konkursu w składzie: prof. dr hab. Romuald Huszcza, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca) oraz prof. dr hab. Anna Tyrpa.

Nagrodę KJ PAN za wybitne osiągniecie naukowe w zakresie językoznawstwa przyznano następującym pracom:

  • w kategorii praca naukowa z zakresu językoznawstwa: dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK, Chcąc nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących, Toruń 2021
  • w kategorii osiągnięcie w zakresie wytworzenia zasobów lub narzędzi językowych : dr hab. Maciej Piasecki (wraz z zespołem), PLWORDNET SŁOWOSIEĆ wielka sieć wyrazów

Nagrodę KJ wręczyli, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Językoznawstwa PAN, które odbyło się 28 listopada, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński, dyrektor Wydziału I PAN prof. dr hab. Andrzej Buko oraz przewodniczący KJ PAN prof. dr hab. Maciej Eder.
Laureaci nagrody wygłosili referaty dotyczące uhonorowanych prac:

1) Dr hab. inż. Maciej Piasecki, dr Agnieszka Dziob, dr Ewa Rudnicka (PWr), Słowosieć – wielka sieć leksykalno-semantyczna języka polskiego rzutowana na WordNet dla języka angielskiego
2) Dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska (UMK), Wybrane aspekty opisu semantyczno-składniowego przysłówków (nie)intencjonalnych

 Nagroda 1 2022  Nagroda 2 2022

W imieniu zespołu SŁOWOSIECI
dyplom odbiera dr Agnieszka Dziob

Dyplom odbiera 
prof. dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska

 

 Konferencja jubileuszowa KJ PAN

 

W dniach 6-7 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się jubileuszowa konferencja KJ PAN pn. 70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN. Osiągnięcia, kontynuacje, perspektywy polskiej lingwistyki

Konferencję otworzyli JM Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel, Przewodniczący KJ PAN dr hab. Maciej Eder oraz prof. dr hab. Maciej Rak, który przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu konferencji. Najważniejsze problemy badawcze polskiej lingwistyki oraz przełomowe osiągnięcia, które miały wpływ na rozwój metodologii językoznawczej, zostały zreferowane przez czworo wybitnych badaczy w referatach otwierających obydwa dni obrad – prof. dra hab. Macieja Grochowskiego, prof. dr hab. Krystynę Kleszczową, prof. dra hab. Piotra Stalmaszczyka oraz prof. dr hab. Elżbietę Tabakowską. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się również wybitni przedstawiciele poszczególnych gałęzi językoznawstwa, w tym nowszych nurtów badawczych, jak synchroniczne językoznawstwo korpusowe oraz językoznawstwo komputerowe (zob. program). Referentami byli także laureaci Nagrody Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu językoznawstwa.Osoby zainteresowane podejmowaną w czasie dwudniowych obrad tematyką mogły wziąć w nich udział również zdalnie. 

Więcej zdjęć zob. GALERIA 
(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)

 
f1 f21

 JM Rektor Uniwersytet Jagiellońskiego
 prof. dr hab. Jacek Popiel

Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN
dr hab. Maciej Eder   
 
 


f24


f26

Kierujący Komitetem Organizacyjnym
prof. dr hab. Maciej Rak 

Wśród uczestników przewodnicząca Kapituły 
Nagrody KJ PAN prof. dr hab. Renata Przybylska

Fot. Janusz Smulski (UJ)

 

Wręczenie Nagrody Komitetu Językoznawstwa PAN 

 

Podczas konferencji jubileuszowej uhonorowano laureatów trzeciej i czwartej edycji Nagrody Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu językoznawstwa.

 W 2020 roku nagrodzono następujące prace:

(1) Józef Kąś (UJ), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. IX - XII, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Nowy Sącz,2019 (prace indywidualne) 
(2) Jerzy Bartmiński (red.), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (z-ca red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny: cz. 3. Kwiaty, cz. 4. Zioła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019 (prace zespołowe) 

W 2021 roku laureatami zostali:

(1) prof. dr hab. Marek Łaziński, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020 (prace indywidualne)
(2) prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (wraz z zespołem), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku (prace zespołowe)

W imieniu Kapituły Nagrody KJ PAN oraz pozostały członków KJ nagrodę wręczył przewodniczący KJ PAN dr hab. Maciej Eder.

 f40  f42

Dyplom odbiera prof. dr hab. Józef Kąś
ppp

W imieniu prof. dr hab. S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej
dyplom odbiera prof. dr hab. Anna Pajdzińska

 f43  f44

 Dyplom odbiera prof. dr hab. Marek Łaziński
ppp

Dyplom odbierają prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
oraz dr Renata Bronikowska

 Fot. Janusz Smulski (UJ)