POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Komitet Językoznawstwa
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa nr 24

Sekretarz KJ PAN: dr Dorota Kruk
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.