Przy Komitecie Językoznawstwa PAN w kadencji 2020-2023 działać będzie siedem komisji:

 

I. Komisja Dialektologiczna KJ

 • przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Tyrpa
 • wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Halina Pelcowa
 • sekretarz – dr Emil Popławski

II. Komisja Etnolingwistyczna KJ

 • przewodnicząca - prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 • sekretarz - dr hab. Joanna Szadura

III. Komisja Frazeologiczna KJ

 • przewodnicząca - prof. dr hab. Anna Pajdzińska
 • wiceprzewodniczący - dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

IV. Komisja Historii Języka KJ

 • przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Mika
 • wiceprzewodnicząca – dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. UŚ
 • sekretarz – dr Dorota Masłej

V. Komisja Językoznawstwa Komputerowego KJ

 • przewodniczący - prof. dr hab. Adam Przepiórkowski

VI. Komisja Metodologii Językoznawstwa KJ

 • przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

VII. Komisja Onomastyczna KJ

 • przewodniczący – prof. dr hab. Artur Rejter
 • wiceprzewodnicząca – dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN
 • sekretarz – dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN

VIII. Komisja Teorii Języka KJ

 • przewodnicząca - prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa