K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2017:

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Terminologia słowiańskich: dziś i jutro"

  Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

  Współorganizatorzy: Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

..................................................................................................................................................................................

 K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2016:

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza
  (z cyklu: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza)

Gdańsk, 20-21 października 2016 r.

Współorganizatorzy: Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN

 

 • XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Kraków, 21-23 września 2016 r.

Współorganizatorzy: Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Językoznawstwa PAN

 

 • LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Norma a język i językoznawstwo”

Zielona Góra, 12-13 września 2016 r.

Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Komitet Językoznawstwa PAN, Uniwersytet Zielonogórski

 

 • Symposia Linguistica Thorunensia III: Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna
  po 30 latach od wydania „Gramatyki współczesnego języka polskiego”

Toruń, 2-3 września 2016 r.

Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UMK, Komitet Językoznawstwa PAN

 

 • VI Światowy Kongres Polonistów „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”

Katowice, 22-25 czerwca 2015 r.

Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Komitet Nauk o Kulturze

 

 • Symposium Etymologicum „Śladami myśli etymologicznej. W stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego”

Kraków, 25-27 maja 2016 r.

Współorganizatorzy: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Komitet Językoznawstwa PAN

..................................................................................................................................................................................

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2015:

 

 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Edukacja polonistyczna jako zobowiązania. Powszechność i elitarność polonistyki”

Katowice, 18-21 listopada 2015 r.

Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Języka Polskiego UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Katedra Dydaktyki i Literatury Polskiej UŚ, Komitet Jezykoznawstwa PAN

..................................................................................................................................................................................

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2013:

 

 • I Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy

Kraków 20-23 listopada 2013 r.

Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Wydział Polonistyki UJ, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komitet Językoznawstwa PAN

 

 • Konferencja ogólnopolska „Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości”

Kraków-Przegorzały, 11-12 czerwca 2013 r.

Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego PAN, Komitet Językoznawstwa PAN

 

 • Konferencja ogólnopolska „Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure’a”

Toruń, 23-25 maja 2013 r.

Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UMK, Komitet Językoznawstwa PAN

 ..................................................................................................................................................................................

K o n f e r e n c j e   w  r o k u  2012:

 

 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

Łódź, 27-29 października 2012 r.

Współorganizatorzy: Wydział Filologiczny UŚ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzki Oddział PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Językoznawstwa PAN

 

 • V Kongres Polonistyki Zagranicznej Polonistyka wobec wyzwań współczesności”

Opole, 10-13 lipca 2012 r.

Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Jezykoznawstwa PAN, Uniwersytet Opolski

 

 • Sesja jubileuszowa KJ „Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju”

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.