SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Maciej Eder
2. Włodzimierz Gruszczyński

3. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
4. Maciej Piasecki
5. Adam Przepiórkowski
6. Piotr Żmigrodzki