U c h w a ł y  p o d j ę t e  w  r o k u  2019

 • UCHWAŁA NR 1/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 5 czerwca
  2019 roku w sprawie organizacyjnego wsparcia VII Światowego Kongresu Polonistów 
  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 2/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 października
  2019 roku w sprawie poparcia apelu Rady Języka Polskiego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
  Gowina
    (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 3/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 października
  2019 roku w sprawie wydania opinii o kandydatach na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 4/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 października
  2019 roku w sprawie przyznania nagrody Komitetu za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa
  w roku 2018 
  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 5/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 18 listopada
  2019 roku w sprawie nadania godności Honorowych Członków KJ PAN (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 6/2019 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 18 listopada
  2019 roku w sprawie nadania godności Honorowego Przewdoniczącego KJ PAN (czytaj...)

..................................................................................................................................................................................

U c h w a ł y  p o d j ę t e  w  r o k u  2018

 • UCHWAŁA NR 1/2018 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 5 marca
  2018 roku w sprawie wyboru członków kapituły nagrody KJ PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie
  językoznawstwa  
  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 2/2018 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 8 października
  2018 roku w sprawie apelu o finansowanie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 3/2018 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 8 października
  2018 roku w sprawie przyznania nagrody Komitetuza wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa
  w roku 2017
  (czytaj...)

..................................................................................................................................................................................

U c h w a ł y  p o d j ę t e  w  r o k u  2017

 • UCHWAŁA NR 2/2017 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 4 grudnia
  2017 roku w sprawie regulaminu nagrody Komitetu za wybitne osiągnięcie naukowe  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 1/2017 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 9 października
  2017 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka zagranicznego PAN  
  (czytaj...)

..................................................................................................................................................................................

U c h w a ł y  p o d j ę t e  w  r o k u 2016

 • UCHWAŁA NR 9/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 15 listopada
  2016 roku 
  w sprawie nadużywania języka polskiego w polskiej sferze publicznej  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 8/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 10 paździer-
  nika 2016 roku 
  w sprawie wydania opinii o kandydatach na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 7/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 6 czerwca 2016
  roku 
  o powołaniu redaktora naczelnego, Rady Naukowej i składu redakcji czasopisma „Onomastica”   (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 6/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 6 czerwca 2016
  roku 
  o powołaniu Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 5/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 marca 2016
  roku 
  w sprawie wyboru do składu Komitetu członków specjalistów  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 4/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 marca 2016
  roku 
  w sprawie zespołu ds. oceny czasopism naukowych  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 3/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 marca 2016
  roku 
  o przyjęciu Regulaminu Komitetu Językoznawstwa na kadencję 2015-2019  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 2/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 marca 2016
  roku 
  o przyjęciu planu pracy Komitetu na rok 2016  (czytaj...)
 • UCHWAŁA NR 1/2016 ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN z dnia 7 marca 2016
  roku o powołaniu Sekcji Komitetu Językoznawstwa: 
  Dialektologicznej, Etnolingwistycznej, Frazeologicznej
  i Teorii Języka  (czytaj...)