Warszawa, 24 maja 2017 r.

Wielce Szanowni Państwo,
Członkowie i Współpracownicy 
Komitetu Językoznawstwa PAN!

Dokładnie 65 lat temu — 24 maja 1952 roku — decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołany został do życia Komitet Językoznawstwa PAN. Była to realizacja postulatów sformułowanych w łonie Podsekcji Językoznawczej Kongresu Nauki Polskiej przez wielkich Ojców Założycieli nowej instytucji: Profesorów Witolda Doroszewskiego, Zenona Klemensiewicza, Jerzego Kuryłowicza, Kazimierza Nitscha, Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Jana Safarewicza, ZygmuntaStiebera, Witolda Taszyckiego, Stanisława Urbańczyka.

Wspominając z szacunkiem i wdzięcznością i same Ich postacie, i stworzony przez Nie model naszego Komitetu, cele jego pracy, profil jego działalności, ogarniając z perspektywy czasu konkretny dorobek tych sześciu z okładem dekad, uświadamiamy sobie, że ani założenia pracy Komitetu, ani stawiane sobie przezeń zadania nie uległy istotniejszym zmianom. Kolejni Przewodniczący Komitetu — prócz już wymienionych Profesorowie Mieczysław Karaś, Mieczysław Szymczak, Witold Śmiech,Kazimierz Polański, Stanisław Gajda, Maciej Grochowski — zadbali o to, by nawet w czasach niesprzyjającej nauce koniunktury, nawet na zakrętach historii Komitet Językoznawstwa niewzruszenie realizował to, co sam sobie wyznaczył: by rysował perspektywy rozwoju lingwistyki, dokonywał oceny instytucji naukowych, prowadzących badania w zakresie językoznawstwa, prowadził analizę i ocenę systemu oświatowego w zakresie językoznawstwa, uczestniczył w opiniowaniukierunków polityki naukowej naszego Państwa, opracowywał opinie, ekspertyzy i prognozy dotyczące języka i językoznawstwa, dbał o ochronę naszego języka ojczystego, zajmował stanowisko w sprawach dotyczących języka i językoznawstwa, a mających ogólniejsze znaczenie społeczne, wspierał naukową działalność wydawniczą, organizował konferencje, kongresy i inne przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi językoznawstwa i popularyzacji jego osiągnięć. Ten stały zestaw celów i zadań nabiera szczególnego znaczenia we wszystkich tych sytuacjach, kiedy język polski poddawany jest próbie na wytrzymałość i odporność wobec nadużyć, a instytucjonalny model organizacji życia naukowego —próbie na autonomiczność.

Dzisiaj w strukturze Komitetu Językoznawstwa PAN aktywnie działa ponad 200 badaczy —członków Komitetu oraz współpracowników pięciu jego Sekcji. Z okazji Jubileuszu 65-lecia Komitetu serdecznie życzę wszystkim Państwu, Członkom i Współpracownikom Komitetu, niezawodnego zdrowia i sił, które w niełatwych czasach pozwolą utrzymywać i rozwijać wysoki naukowy i organizacyjny poziom działalności naszego Komitetu i umacniać jego autorytet w świecie naukhumanistycznych i społecznych. Zaszczyt współpracy z Państwem jest dla mnie źródłem energii do dalszej pracy i optymizmu w ocenie jej przyszłych efektów.

                                                                       Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i serdecznymi pozdrowieniami —                               

Chlebda 

                                                                                                                                                                                    
 
prof. dr hab. Wojciech Chlebda
przewodniczący 
Komitetu Językoznawstwa PAN