SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Wojciech Chlebda
2. Adam Dobaczewski
3. Renata Grzegorczykowa
4. Anna Pajdzińska
5. Anna Piotrowicz
6. Renata Przybylska
7. Maciej Rak 
8. Anna Tyrpa
9. Małgorzata Witaszek-Samborska

 

Współpracownicy:
1. Marta Bołtuć, Uniwersytet Rzeszowski
2. Daniel Borysowski, Uniwersytet Opolski
3. Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
5. Mariusz Frąckowiak, Uniwersytet Opolski
6. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński
7. Ewa Jędrzejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
8. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
9. Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10. Ewa Kozioł-Chrzanowska, Instytut Języka Polskiego PAN
11. Anna Krzyżanowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12. Jarosław Liberek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. Magdalena Lipińska, Uniwersytet Łódzki
14. Grażyna Majkowska, Uniwersytet Warszawski
15. Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
16. Piotr Műldner-Nieckowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
17. Alicja Nowakowska, Uniwersytet Wrocławski
18. Beata Nowakowska
19. Dorota Piekarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20. Joanna Porawska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
21. Adam Przepiórkowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN
22. Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski
23. Magdalena Puda-Blokesz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
24. Monika Sułkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
25. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
26. Grażyna Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
27. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

Skład osobowy Sekcji Frazeologicznej KJ PAN w kadencji 2015-2019