P r z e w o d n i c z ą c y  KJ:

prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski)


H o n o r o w y  P r z e w o d n i c z ą c y  KJ:
prof. dr hab. Maciej Grochowski (IJP PAN)

 

W i c e p r z e w od n i c z ą c e  KJ:

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)

 

C z ł o n k o w i e  P r e z y d i u m  KJ:

prof. dr hab. Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

C z ł o n k o w i e  KJ:

prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Instytut Języka Polskiego PAN)

prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Zbigniew Greń (Uniwersytet Warszawski)

prof. da hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Andrzej Łyda (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Anna Pajdzińska( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Halina Pelc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN)

prof. dr hab. Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN)

 

C z ł o n k o w i e  s p e c j a l i ś ci  KJ
prof. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr hab. Grażyna Demenko, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Romuald Huszcza (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski)
mgr Dorota Kruk (Uniwersytet Warszawski; sekretarz KJ)
prof. dr hab. Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Wojciech Smoczyński (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Piotr Sobotka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)

 

C z ł o n k o w i e  h o n o r o w i  KJ:
prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)

 

C z ł o n k o w i e  PAN:
prof. dr hab. Jacek Fisiak
prof. dr hab. Stanisław Gajda
prof. dr hab. Franciszek Grucza