Nagroda KJ PAN. Edycja 2. (2019)

 

Druga edycja konkursu KJ PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Kapituła konkursu w składzie: (1) prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca), (2) prof. dr hab. Romuald Huszcza, (3) prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, (4) prof. dr hab. Rafał Molencki oraz (5) prof. dr hab. Anna Tyrpa, oceniała w tej edycji zgłoszone monografie naukowe wydane w roku 2018.

Zdecydowano o przyznaniu nagrody KJ PAN następującym pracom:

(1) Agata Kwaśnicka-Janowicz, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Wydawnictwo Lexis, Kraków 2018 (prace indywidualne)
(2) Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018 (prace zbiorowe) - wersja elektroniczna monografii

Wręcznie dyplomów honorowych odbyło się na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu plenarnym KJ PAN, które odbyło się 18 listopada br. Nagrodę wręczył Wiceprezes PAN Profesor Stanisław Filipowicz. Laureaci konkursu mogli w czasie posiedzenia przybliżyć wyniki swoich badań. Członkowie KJ PAN oraz przybyli goście wysłuchali następujących referatów:

(1) dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz„Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)”
– językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej 
skrót
(2) dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska: Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach polskich na Bukowinie skrót

20191118 130551
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Helena Krasowska, przewodniczący KJ PAN prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca kapituły konkursu), dr Magdalena Pokrzyńska, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz.