SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Bogusław Dunaj
2. Maciej Eder

3. Włodzimierz Gruszczyński
4. Aleksandra Janowska
5. Krystyna Kleszczowa
6. Tomasz Mika
7. Rafał Molencki
8. Magdalena Pastuchowa
9. Artur Rejter
10. Piotr Sobotka