•  Skład komisji wyborczej Komitetu Językoznawstwa PAN

  1) prof. dr hab. Wojciech Chlebda – Uniwersytet Opolski (przewodniczący)
  2) prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  3) prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  4) prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  5) mgr Dorota Kruk – Uniwersytet Warszawski – SPECJALISTA (sekretarz)
 • Harmonogram wyborów członków komitetów naukowych PAN

  7-8.11.2019                      ogłoszenie wyborów
  12-20.11.2019                  rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
  22.11-4.12. 2019              weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
  5-6.12.2019                      weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
  9-11.12.2019                     weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
  16-20.12.2019                  wybory
  06-15.01.2020                 wybory uzupełniające

 • Pismo przewodnie Wiceprezesa PAN w sprawie wyborów (czytaj...)
 • Pismo Dziekana Wydziału I PAN w sprawie wyborów (czytaj...)

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ DOSTĘP DO SYSTEMU WYBORCZEGO:
 https://wyborykomitety.pan.pl/