•  Nowy skład Komitetu Językoznawstwa (kadencja 2020-2023)

Nowy skład Komitetu Językoznawstwa PAN: KJ(2020-2023)

 • Skład komisji wyborczej Komitetu Językoznawstwa PAN

1) prof. dr hab. Wojciech Chlebda – Uniwersytet Opolski (przewodniczący)
2) prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3) prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
4) prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
5) mgr Dorota Kruk – Uniwersytet Warszawski – SPECJALISTA (sekretarz)

 • Harmonogram wyborów członków komitetów naukowych PAN

  7-8.11.2019                      ogłoszenie wyborów
  12-20.11.2019                  rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
  22.11-4.12. 2019              weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
  5-6.12.2019                      weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
  9-11.12.2019                     weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
  16-20.12.2019                  wybory
  06-15.01.2020                 wybory uzupełniające

 • Pismo przewodnie Wiceprezesa PAN w sprawie wyborów (czytaj...)
 • Pismo Dziekana Wydziału I PAN w sprawie wyborów (czytaj...)

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ DOSTĘP DO SYSTEMU WYBORCZEGO:
 https://wyborykomitety.pan.pl/