Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku
red. nauk.  Zofia Zaron, Maciej Grochowski, Warszawa 2017 

 

 zp2

spis treści

Druga część tomu poświęconego dorobkowi najlepszych polskich językoznawców XX wieku.  Ze wstępu: "Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badanich językoznawczych, jest częścią naszj zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń".

W tomie przypomniano dorobek i osiągnięcia: Teresy Friedelówny, Zbigniewa Gołąba, Leona Kaczmarka, Marii Kamińskiej, Mieczysława Karasa, Aliny Kowalskiej, Leszka Moszyńskiego, Franciszka Pepłowskiego, Stanisława Rosponda, Kazimierza Rymuta, Wojciecha Ryszarda Rzepki i Andrzeja Witolda Sieczkowskiego. Autorami artykułów są uczniowie, koledzy i współpracownicy uczonych. 

Tom powstał we współpracy z Pracownią Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Instytutu Polonistyki Stosowanej Wysziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, której kierownikiem jest prof. Zofia Zaron.