SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023


Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Halina Kurek
2. Renata Przybylska
3. Artur Rejter
4. Anna Tyrpa
5. Jadwiga Waniakowa


Współpracownicy
1. Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku 
2. Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN 
3. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
4. Edward Breza, Uniwersytet Gdański
5. Aleksandra Cieślikowa, Instytut Języka Polskiego PAN
6. Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku
7. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
8. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
9. Halszka Górny, Instytut Języka Polskiego PAN
10. Magdalena Graf, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
11. Michał Kondratiuk, Uniwersytet w Białymstoku
12. Czesław Kosyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13. Romana Łobodzińska, Uniwersytet Wrocławski
14. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
15. Radosław Marcinkiewicz, Uniwersytet Opolski
16. Robert Mrózek, Instytut Języka Polskiego PAN
17. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
18. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
19. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
20. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
21. Adam Siwiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
22. Katarzyna Sicińska, Uniwersytet Łódzki
23. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego PAN
24. Stanisława Sochacka, Instytut Śląski w Opolu
25. Wanda Szulowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
26. Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki
27. Stefan Warchoł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
28. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
29. Karol Zierhoffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Skład osobowy Sekcji Onomastycznej KJ PAN w kadencji 2015-2019