SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2015-2019

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Mirosław Bańko
2. Wojciech Chlebda
3. Magdalena Danielewicz
4. Maciej Grochowski
5. Stanisław Koziara
6. Andrzej Łyda
7. Anna Pajdzińska (przewodnicząca)
8. Renata Przybylska
9. Małgorzata Święcicka
10. Anna Tyrpa
11. Bogdan Walczak

Współpracownicy:
1. Marta Bołtuć, Uniwersytet Rzeszowski
2. Daniel Borysowski, Uniwersytet Opolski
3. Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
5. Renata Grzegorczykowa, Uniwersytet Warszawski
6. Mariusz Frąckowiak, Uniwersytet Opolski
7. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński
8. Ewa Jędrzejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
9. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
10. Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11. Ewa Kozioł-Chrzanowska, Instytut Języka Polskiego PAN
12. Anna Krzyżanowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
13. Jarosław Liberek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14. Magdalena Lipińska, Uniwersytet Łódzki
15. Grażyna Majkowska, Uniwersytet Warszawski
16. Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
17. Piotr Műldner-Nieckowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
18. Alicja Nowakowska, Uniwersytet Wrocławski
19. Beata Nowakowska
20. Dorota Piekarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
21. Joanna Porawska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
22. Adam Przepiórkowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN
23. Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski
24. Magdalena Puda-Blokesz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
25. Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
26. Monika Sułkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
27. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
28. Grażyna Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
29. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski