SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2015-2019

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Jerzy Bartmiński (przewodniczący)
2. Wojciech Chlebda
3. Zbigniew Greń
4. Stanisław Koziara
5. Halina Kurek
6. Anna Pajdzińska
7. Halina  Pelc
8. Renata Przybylska
9. Jadwiga Puzynina
10. Anna  Tyrpa

Współpracownicy
1. Maciej  Abramowicz (UW – Artes Liberales)
2. Jan Adamowski (UMCS)
3. Jolanta  Antas (UJ)
4. Iwona Bielińska-Gardziel (IS PAN)
5. Dorota  Brzozowska (UO)
6. Małgorzata Brzozowska (UMCS)
7. Anna Burzyńska-Kamieniecka (UWr)
8. Feliks  Czyżewski (UMCS)
9. Renata Dźwigoł (UP KEN)
10. Anna Engelking (IS PAN)
11. Iliana Genew-Puhalewa (UŚ)
12. Adam Głaz (UMCS)
13. Renata Grzegorczykowa (UW)
14. Jan Kajfosz (UŚ)
15. Anna Kaczan (UMCS)
16. Jan  Kamieniecki (UWr)
17. Irina Lappo (UMCS)
18. Marzena Marczewska (UJK)
19. Ewa  Masłowska (IS PAN)
20. Agnieszka Mikołajczuk (UMCS)
21. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS)
22. Aleksandra Niewiara (UŚ)
23. Marta Nowosad-Bakalarczyk (UMCS)
24. Dorota  Piekarczyk (UMCS)
25. Hanna Popowska-Taborska (IS PAN)
26. Joanna  Porawska (UJ)
27. Katarzyna Prorok (UMCS)
28. Maciej Rak  (UJ)
29. Katarzyna  Smyk (UMCS)
30. Petar Sotirov (UMCS)
31. Roch  Sulima (UW)
32. Joanna Szadura (UMCS, sekretarz Sekcji)
33. Marta  Wójcicka (UMCS)
34. Przemysław Wilk (UO)
35. Krzysztof  Wrocławski (UW)
36. Tadeusz Zgółka (UAM)
37. Anna Zielińska (IS PAN)
38. Beata Żywicka (UMCS)