SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2020-2023

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN
1. Wojciech Chlebda
2. Halina Kurek
3. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
4. Anna Pajdzińska
5. Halina Pelc
6. Renata Przybylska
7. Maciej Rak 
8. Anna Tyrpa
9. Jadwiga Waniakowa
10. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Współpracownicy
1. Maciej  Abramowicz (UW – Artes Liberales)
2. Jan Adamowski (UMCS)
3. Jolanta  Antas (UJ)
4. Iwona Bielińska-Gardziel (IS PAN)
5. Dorota  Brzozowska (UO)
6. Małgorzata Brzozowska (UMCS)
7. Anna Burzyńska-Kamieniecka (UWr)
8. Feliks  Czyżewski (UMCS)
9. Renata Dźwigoł (UP KEN)
10. Anna Engelking (IS PAN)
11. Iliana Genew-Puhalewa (UŚ)
12. Adam Głaz (UMCS)
13. Renata Grzegorczykowa (UW)
14. Jan Kajfosz (UŚ)
15. Anna Kaczan (UMCS)
16. Jan  Kamieniecki (UWr)
17. Irina Lappo (UMCS)
18. Marzena Marczewska (UJK)
19. Ewa  Masłowska (IS PAN)
20. Agnieszka Mikołajczuk (UMCS)
21. Aleksandra Niewiara (UŚ)
22. Marta Nowosad-Bakalarczyk (UMCS)
23. Dorota  Piekarczyk (UMCS)
24. Hanna Popowska-Taborska (IS PAN)
25. Joanna  Porawska (UJ)
26. Katarzyna Prorok (UMCS)
27. Katarzyna  Smyk (UMCS)
28. Petar Sotirov (UMCS)
29. Roch  Sulima (UW)
30. Joanna Szadura (UMCS, sekretarz Sekcji)
31. Marta  Wójcicka (UMCS)
32. Przemysław Wilk (UO)
33. Krzysztof  Wrocławski (UW)
34. Tadeusz Zgółka (UAM)
35. Anna Zielińska (IS PAN)
36. Beata Żywicka (UMCS)

Skład osobowy Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN w kadencji 2015-2019