SKŁAD OSOBOWY W KADENCJI 2015-2019

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN

1. Jerzy Bańczerowski

2. Mirosław Bańko

3. Andrzej Bogusławski

4. Magdalena Danielewiczowa
5. Grażyna Demenko

6. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

7. Maciej Grochowski (przewodniczący)

8. Romuald Huszcza

9. Krystyna Kleszczowa

10. Dorota Kruk

11. Janina Labocha

12. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

13. Rafał Molencki

14. Anna Pajdzińska

15. Renata Przybylska

16. Jadwiga Puzynina

17. Piotr Sobotka

18. Piotr Stalmaszczyk

19. Ryszard Tokarski

20. Krystyna Waszakowa

Współpracownicy

1. Jolanta Chojak, prof. UW

2. Adam Dobaczewski, prof. UMK
3. Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (UKSW)

4. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (UW)
5. Ewa Drzazgowska (UW)
6. Izabela Duraj-Nowosielska (UMK)

7. Renata Grzegorczykowa (emer. UW)

8. Ewa Jędrzejko (UŚ)

9. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)

10. Tomasz Nowak (UŚ)
11. Magdalena Pastuchowa, prof UŚ

12. Marzena Stępień (UW)

13. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW

14. Ewa Willim, prof. UJ

15. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

16. Zofia Zaron, prof. UW

17. Joanna Zaucha (UKSW)