Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku,
red. nauk. Maciej Grochowski, Zofia Zaron, Warszawa 2014

 

2

spis treści

 Zebrane w tomie teksty poświęcone są badaczom języka, o których pracach z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że okazały się ważne lub wręcz przełomowe dla rozwoju językoznawstwa w różnych jego dziedzinach, ale którzy niekoniecznie należą do grupy najbardziej znanych lingwistów polskich. Celem publikacji było zwrócenie uwagi na oryginalny, twórczy wkład lingwistów polskich  XX wieku, już nieżyjących, do nauki światowej oraz dokonanie syntezy osiągnięć językoznawstwa w Polsce w XX wieku.

W tomie przypomniano dorobek i osiągnięcia Ireny Bajerowej, Henryka Borka, Marii Honowskiej, Stanisława Karolaka, Bogusława Krei, Haliny Kurkowskiej, Henryka Misza, Ewy Ostrowskiej, Cezara Piernikarskiego, Krystyny Pisarkowej, Kazimierza Polańskiego, Józefa Reczka, Haliny Rybickiej-Nowackiej, Mieczysława Szymczaka, Adama Weinsberga  i Ludwika Zabrockiego.

Tom powstał we współpracy z Pracownią Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego, której kierownikiem jest prof. Zofia Zaron.